top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Birthwise, gevestigd te Guido Gezellelaan 6 te De Pinte, betreffende deelname aan de doula opleiding en diverse losse trainingen. Er kan afgeweken worden van deze algemene voorwaarden mits schriftelijke overeenkomst van Birthwise.

Artikel 1.  Algemene voorwaarden

 • De student moet minimaal 90% aanwezig zijn op de klassikale lessen om in aanmerking  te komen voor certificatie.

 • Niet opdagen voor de lessen betekent niet dat het opleidingsgeld wordt terugbetaald.

 • Birthwise heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor aanvang van de opleiding van deelname uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.

 

 Artikel 2. Annuleringsvoorwaarden

 • Tot 4 weken voor de start van de opleiding annuleren: 75% restitutie van de reguliere prijs, exclusief het voorschot.

 • Tot 15 dagen voor de start van de opleiding annuleren: 50% restitutie van de reguliere prijs, exclusief het voorschot.

 • Vanaf 14 dagen voor de start van de opleiding annuleren: geen restitutie. In plaats daarvan wordt de inschrijving verplaatst naar een latere opleiding.

 

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

 • De reguliere prijs voor de opleiding bedraagt 1.895 euro excl. btw

 • De inschrijving is pas definitief na ontvangst van een voorschot van minstens 300 euro. Dit voorschot wordt niet terugbetaald bij annulatie, ongeacht de termijn.

 • Het inschrijfgeld dient uiterlijk 14 dagen na de datum van inschrijving betaald te zijn.

 • Betalen in termijnen is mogelijk na afspraak met Birthwise.

 • Starten met de opleiding betekent dat je je verplicht het gehele cursusgeld te betalen. Dit geldt ook voor betaling in termijnen.

 • Het certificeringstraject en mentorprogramma worden niet apart berekend en zit in de totaal kosten van de additionele klinische kennis training.

 • Certificering vindt alleen plaats als het gehele bedrag is voldaan.

 • Facturen die na 14 dagen niet betaald worden krijgen een herinnering.

 • Wanneer het volledige bedrag (zonder voorafgaande verwittiging of overeenkomst) niet ontvangen werd aan het begin van de opleiding, behoudt Birthwise het recht om de inschrijving te annuleren zonder terugbetaling. 


 

Artikel 4. Copyright

 • Gesprekken, inhoud van het examen of antwoorden mogen NIET gedeeld worden met anderen.

 • Alle beschrijvingen moeten zelf geformuleerd worden. Kopiëren van andere websites of materiaal is niet toegestaan 

 • Bij het delen van de exameninhoud of plagiaat zal u diskwalificeren voor certificering.

 

Artikel 5. Privacy

Birthwise gaat strikt vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden met respect  en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Privacy policy

 

Artikel 6. Klachten

Birthwise doet er alles aan om de kwaliteit van haar opleiding te waarborgen. Mocht een deelnemer opmerkingen of klachten hebben, dan kan deze zich schriftelijk richten tot Birthwise via info@birthwise.be .

bottom of page